Портрет банку


61050, Харків, пр-т. Московський, 60


0-800-505-800 , (044)590-06-60


https://ukrsibbank.com/


Філіп Бернар Дюмель

акціонери Власники

 Ліцензії

АТ «УкрСиббанк» – зареєстроване 18 червня 1990 року, має банківську ліцензію №75 та Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій № 75, видані НБУ 05.10.2011 року. Станом на 31.12.2014 року: чисті активи – 26,337 млрд грн, капітал – 1,781 млрд грн, кредитно-інвестиційний портфель складає 17,772 млрд грн, кошти корпоративних клієнтів – 8,086 млрд грн, кошти фізичних осіб – 8,973 млрд грн, банк обслуговує понад 2,4 млн. клієнтів. Регіональна мережа нараховує понад 450 відділень по всій Україні, банкоматна мережа – понад 1100 АТМ. Понад 84,99% акцій УкрСиббанку належить BNP Paribas Group, 15% акцій – ЄБРР.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) присутня у 75 країнах світу, нараховує близько 185 000 співробітників і обслуговує 27 мільйонів клієнтів у 6800 відділеннях. Будучи провідною групою в Єврозоні з консолідованим капіталом у 87,6 млн євро, BNP Paribas посідає ключові позиції у трьох основних напрямках діяльності: роздрібні банківські послуги, інвестиційні рішення, корпоративні та інвестиційні банківські послуги. У сфері роздрібних банківських послуг Група має 4 внутрішніх ринки: Бельгія, Франція, Італія та Люксембург. Банк розвиває інтегровану бізнес-модель роздрібного бізнесу в Східній Європі, країнах Середземноморського басейну, Туреччині, а також має велику мережу банківських відділень на заході США. У сфері корпоративних та інвестиційних банківських послуг та інвестиційних рішень BNP Paribas також посідає провідні позиції в Європі, має міцний стан на ринках Південної та Північної Америки, а також стійкий динамічний бізнес в Азії. BNP Paribas – банківський бренд №1 в Європі за версією Brand Finance Banking у 2014 році. 

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти4 960 4854 007 8761 969 573
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross17 974 51016 121 70713 753 810
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross8 076 1344 556 9057 205 165
Активи42 977 27645 367 42543 418 209
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків013 0543 084
Депозити юридичних осіб21 525 58324 925 22422 428 645
Депозити фізичних осіб11 859 71211 498 88010 871 787
Власний капітал4 960 3524 104 0571 803 127
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 2 363 0634 033 5154 125 680
Процентні витрати -474 888-1 254 829-1 696 953
Чистий процентний дохід1 888 1752 778 6872 428 727
Комісійні доходи1 382 9721 617 0841 837 680
Комісійні витрати -298 228-304 910-232 574
Прибуток/(збиток)856 295-993 96822 708
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи11,59,04,2
Статутний капітал / Активи11,811,24,1
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити89,180,868,5
Депозити фізосіб/Зобов'язання31,227,926,1
Кредити/Депозити58,556,862,9
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів33,332,818,1
Покриття резервами NPLs-79,6-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи11,58,84,5
Ліквідні активи/Залучені ресурси14,911,05,9
Ліквідні активи/Зобов'язання13,09,74,7
Рентабельність (%)201720162015
ROAA2,0-2,20,1
ROAE18,5-33,71,3
Чиста % маржа7,27,38,7
%Витрати/%Доходи20,131,141,1
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-4 960 4855 081 7854 221 3004 007 8763 675 5803 766 3633 753 588
Торгові цінні папери-7 4204 5081 7749724 2671 7151 440
Цінні папери в портфелі банку на продаж-2 501 0913 263 3983 607 5133 507 9462 358 3302 609 3751 597 445
Цінні папери в портфелі банку до погашення-0-0---0
Кошти в інших банках-13 093 62213 599 00511 510 45913 868 31013 902 74813 708 98812 503 448
Кошти в інших банках в іноземній валюті-13 060 51013 496 58211 485 60113 758 64913 743 25513 681 73612 495 268
Кредити-19 538 26017 366 82119 194 00220 678 61218 442 93018 178 18819 982 841
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-17 974 51013 575 95315 144 22816 121 70713 604 03612 741 85713 887 616
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-4 031 3482 363 5792 644 7083 329 6062 405 2312 046 7562 336 130
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-8 076 1343 790 8694 049 7744 556 9054 838 8945 436 3316 095 226
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-5 060 0341 322 5451 641 0762 310 3282 894 0253 704 0084 351 710
Активи-42 977 27642 320 98541 692 50845 367 42541 733 43141 511 17140 876 927
(FX) Активи, в іноземній валюті-18 046 84817 876 53416 597 72219 897 07619 611 76719 927 22719 715 337
Резерви під кредитні ризики--6 512 385-6 504 717-6 791 645-6 792 471-6 268 316-5 331 264-5 476 720
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0-013 05410 9345 98123 912
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-013 05210 9335 9793 900
Депозити-33 385 29533 946 04833 639 09436 424 10432 994 66531 609 77731 038 889
Депозити юридичних осіб-21 525 58322 096 36022 196 69524 925 22422 006 60420 448 08920 015 660
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-7 426 8547 189 3797 203 2877 153 8666 819 9125 075 7476 044 090
Депозити юридичних осіб на вимогу-19 424 49919 662 90119 563 14220 337 39917 715 95915 631 15415 557 209
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-7 362 6367 119 3847 139 3177 068 9856 702 6974 919 6495 601 230
Депозити фізичних осіб-11 859 71211 849 68711 442 39911 498 88010 988 06111 161 68811 023 230
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-5 987 4925 818 0446 010 5126 000 9766 020 6526 095 5176 642 951
Депозити фізичних осіб на вимогу-10 337 70710 170 2879 218 5989 100 0158 133 1477 947 9857 439 509
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-5 408 7105 211 2764 925 5434 775 1474 476 4224 330 9614 410 688
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-146 021103 99688 004147 230132 374101 31466 396
Субординований борг-2 948 4532 890 6202 998 9783 830 5853 663 9694 689 2875 006 373
Зобов’язання-38 016 92337 650 24537 344 48241 263 36837 613 35637 395 96336 689 626
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-16 714 30816 003 66916 374 83717 125 82916 898 33616 328 82317 895 735
Статутний капітал-5 069 2625 069 2625 069 2625 069 2625 069 2625 069 2621 774 333
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)--985 908-1 268 871-1 591 585-1 835 554-1 819 536-1 824 404-1 751 206
Власний капітал-4 960 3524 670 7414 348 0264 104 0574 120 0764 115 2084 187 301
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -2 363 0631 607 139837 5764 033 5153 182 4422 277 7981 128 993
Процентні витрати --474 888-345 994-185 959-1 254 829-1 022 857-760 027-404 471
Чистий процентний дохід-1 888 1751 261 145651 6162 778 6872 159 5861 517 771724 522
Комісійні доходи-1 382 972933 042437 9171 617 0841 156 408737 902355 199
Комісійні витрати --298 228-187 806-87 982-304 910-218 476-139 220-64 373
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --473 163-346 697-272 132-3 577 964-3 011 703-2 361 618-1 649 346
Прибуток/(збиток) до оподаткування-1 066 370682 963309 581-938 252-977 463-982 469-910 561
Витрати на податок на прибуток--210 075-116 280-65 612-55 716-486-349-193
Прибуток/(збиток)-856 295566 683243 969-993 968-977 949-982 817-910 754
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-2 507 2762 522 0612 705 7822 778 6872 829 5372 832 4572 643 231
Прибуток YOY (annualized)-840 276555 533160 756-993 968-1 043 868-1 036 552-569 156
НазваУкрсиббанк
Стан банкудіючий
МФО351005
ЄДРПОУ9807750
№ п/п НБУ14
Група за НБУI група (найбільші)
Дата державної реєстрації1991-10-28
Телефон0-800-505-800
Телефон для міжнародних дзвінків(044)590-06-60
Сайтhttps://ukrsibbank.com/
Е-мейлinfo@ukrsibbank.com
Facebookhttps://www.facebook.com/UkrSibbank?fref=ts
1 - 35 з 35

Національний банк оприлюднив підходи до проведення оцінки стійкості банків у 2018 році

15.03.2018 / bank.gov.ua / Національний банк оприлюднив методологію, за якою у 2018 році буде здійснено оцінку стійкості  банків. Оцінка здійснюватиметься за станом на 1 січня і склада...

Новини банків: 24 січня 2018

24.01.2018 Все, що ви хотіли знати про майбутню долю ПриватБанку, але боялися запитати, голова наглядової ради ПриватБанка Енгін Акчакоча розповів в інтерв'ю FinClub. Що буде з мережею, клієнтами, кредитним...

Новини банків: 19-20 січня 2018

20.01.2018 Президент Петро Порошенко дав добро на звільнення Валерії Гонтаревої, а також просить парламент призначити новим главою НБУ Якова Смолія https://finclub.net/news/prezident-vnjos-v-parlament-kandidatur...

НБУ оновив перелік банків, які мають допуск до валютних інтервенцій на І квартал 2018 року

12.01.2018 / https://mind.ua / Національний банк України затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу в І кварталі 2018 року, зок...

Рейтинги банків на основі публічної інформації за 3Q 2017

16.12.2017 Рейтинги банків за 3-й квартал 2017 року: рейтинг банків від Minfin.com.ua / +стаття про рейтинг рейтинг банків від Mind.ua рейтинг банків від Dragon ...

РОЖКОВА ПРО "ПЛАТИНУМ БАНК": НЕ ДУМАЮ, ЩО ДО МЕНЕ МОЖУТЬ БУТИ ПИТАННЯ

24.06.2017 / finbalance.com.ua / Part 1 / Part 2 Друга частина інтерв’ю Finbalance із заступницею глави НБУ Катериною Рожковою (курує банківський нагляд) – про її готівкові ...

РОЖКОВА: КОЛОМОЙСЬКИЙ ОСКАРЖУЄ В СУДІ НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ ПРИВАТБАНКУ

23.06.2017 / finbalance.com.ua / Part 1 / Part 2 Finbalance давно й неодноразово пропонував заступниці глави НБУ Катерині Рожковій надати нам інтерв’ю. Зрештою вона погодилася. Навряд чи ви...

Роль особистості в (банківській) історії: на що впливає перша особа банку?

03.02.2017 / Маргарита Ормоцадзе / forbes.net.ua / Forbes продовжує серію публікацій про долі банкірів. Ми вже розповіли про трагічну сторону фінансового ринку – лідерів банків, що зба...

ТОП-10 банків 2017 для консервативних вкладників

08.01.2017  / 112.ua, YouControl / Роман Корнилюк Аналітичний відділ платформи YouControl спеціально для 112.ua склав список найбільш надійних банків у 2017 році. Десятка...

Фінансова звітність банків за 1 квартал 2016

03.05.2016 Сезон публікації річної звітності надто затягнувся. Офіційна причина від банків та регулятора: складнощі переходу на міжнародні стандарти фінзвітності. Проте ми врешті дочекалися ! Акурат ...

Чистий прибуток Укрсиббанку за 2015 рік склав 23 мільйони гривень

04.04.2016 / ukrsibbank.com / Фінансова звітність УкрСиббанку BNP Paribas Group за 2015 рік, підготовлена відповідно до МСФЗ, відображає чистий прибуток у розмірі 23 мільйони гривень і валовий результат оп...

Рейтинг життєздатності українських банків-2016 (Forbes)

18.02.2016 / forbes.net.ua / РОМАН КОРНИЛЮК, ЄВГЕН ШПИТКО На початок цього року список найсильніших очолили американський Сітібанк, німецький ПроКредит Банк, французький Креді Агріколь, австрійсь...

УкрСиббанк збільшив статутний капітал майже утричі

10.02.2016 / forbes.ua / УкрСиббанк (Харків, входить до групи BNP Paribas) збільшив статутний капітал на 3,29 млрд грн, або в 2,9 разу, – до 5,064 млрд грн шляхом додаткового випуску акцій. «...

ЄБРР збільшив частку в УкрСиббанку до 40%

04.02.2016 / FinClub / forbes.ua / Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) завершив процес збільшення частки у статутному капіталі УкрСиббанку. Про це повідомляють у системі розк...

ЄБРР за рік інвестував 9,4 млрд євро

13.01.2016 / forbes.net.ua / Європейський банк реконструкції та розвитку в 2015 році збільшив сумарний обсяг інвестицій до рекордного рівня в 9,4 млрд євро, йдеться в повідомленні банку. У 2014 році обс...

Опублікований новий звіт "Депозити - 2015 December. Аналітичний огляд банків"

15.12.2015 У грудневому випуску дослідження депозитного ринку України, візуалізовано нинішній стан і динаміку депозитного ринку України, що допоможе Вам: Зрозуміти куди рухається ринок банківських депо...

Оновлено дані про депозитні ставки і рейтинги банків на сайті

04.12.2015 Увага! Оновлено дані про депозитні ставки і рейтинги банків на Bankografo+ станом на 1 грудня 2015 року. Порівнюйте дохідність і надійність, переглядаючи свіжі ставки і рейтинги будь-якого банку...

Антимонопольний комітет дозволив ЄБРР придбати більше 25% акцій УкрСиббанку

03.12.2015 / zn.ua / ЕБРР увеличит свою долю еще в одном из крупнейших банков Украины. Предположительно – до 40%. ЕБРР продолжает инвестировать в крупнейшие украинские банки Facebook/УкрСиббанк Антим...

ЄБРР збільшить частку в Укрсиббанку до 40%

18.11.2015 / forbes.net.ua / Європейський банк реконструкції та розвитку має намір збільшити свою частку в Укрсиббанку, який входить до групи найбільших, із 15% до 40%. Про це йдеться в повідомленні фінус...

#‎GoodUABankNews

18.10.2015 / Victoria Strakhova / Неделя хоть и была короткой, но с большим позитивом Смартизация всей страны ‪#‎ПриватБанк‬ стремительно ворвался на рынок скидочных сервисов. За четыре мес...

УкрСиббанк BNP Paribas Group збільшить капітал на 130 млн доларів

15.10.2015 / my-banks.info  /  УкрСиббанк BNP Paribas Group увеличит свой капитал на 130 млн долларов. Соответствующее решение будет официально принято на Общем собрании акционеров 16 ноября 2015 года...

Мясорубка для банків: що далі?

08.10.2015 / http://mignews.com.ua/avtor/blogs/7120102.html / Виталий Шапран 6 октября 2015 года НБУ принял решение отнести очередной банк к категории неплатежеспособных. Этой новостью никого в Укра...

Банківська система близька до відновлення

15.09.2015 / Стандарт-Рейтинг / 14 сентября 2015 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» опубликовало свой одиннадцатый по счету «Рейтинг надежности банковских депозитов&r...

Рейтинг зарплат у банках України в 2014 році

07.09.2015 Roomian.org решил проанализировать зарплаты в банках Украины в 2014 году. Мы потратили 3 дня на сбор и анализ данных ежегодной финансовой отчетности и электронной системы раскрытия информации. К...

Філіп Дюмель і Мауро Маскіо. Інтерв'ю HUBs "Між нами банкірами"

04.09.2015 / Елена Снежко / hubs.ua / Европейские банкиры Филипп Дюмель из Укрсиббанка и Мауро Маскио из UniCreditBank - о привлекательности Украины для инвесторов Настоящему банкиру всегда есть, ч...

Національний банк України починає публікувати інформацію щодо складу банківських груп

27.08.2015 / НБУ /  Національний банк України починає публікувати інформацію щодо складу банківських груп. Публікація здійснюється на виконання вимог Закону України від 16 липня 2015 року № ...

‪#‎GoodUABankNews‬

16.08.2015 / victoria.strakhova  /  ‪#‎GoodUABankNews‬ ‪#‎GoodUAFinSecNews‬ Вернувшаяся жара не помешала появлению cool новостей на финансовых рынках. Первая позитивная новость – ...

ФГВФО починає виплати вкладникам банку «Фінансова ініціатива» через три банки

07.08.2015 / capital.ua / Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 августа начинает выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка «Финансовая инициатива». Читайте также: В Украи...

Інтегральний довгостроковий кредитний рейтинг банківської системи України - 2Q 2015

07.08.2015 / НРА "Рюрик" / НРА «Рюрик», на основе публичных данных уполномоченных НКЦБФР национальных ипризнанных НКЦБФР международных рейтинговых агентств, а также официальных статистич...

Рейтинг життєздатності банків – І півріччя 2015-го

05.08.2015 Роман Корнилюк, Євген Шпитко / forbes.net.ua /  Forbes представляє щопіврічний рейтинг життєздатності банків, розрахований на базі даних фінансової звітності банків станом на 1.07.2015 року...

‪#‎GoodUABankNews‬

26.07.2015 Фундаментальное позитивное событие этой недели то, что Совет Директоров ‪#‎ЕБРР‬ утвердил вхождение в капитал‪#‎РайффайзенбанкАваль‬. Это яркий сигнал доверия к банковской системе и ...

НБУ: Примусова конвертація валютних кредитів згідно з законопроектом 1558-1 зруйнує фінансову систему України

02.07.2015 / НБУ / Національний банк України рішуче наполягає на відхиленні проекту Закону України 1558-1 “Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті”. Позиція регулятора ...

Fitch відкликав рейтинги УкрСиббанку

30.05.2015 / delo.ua / Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) УкрСиббанку в іноземній валюті на рівні "ССС" і відкликало рейтинги банку у зв...

Рейтинг материнських іноземних банків-2015

22.04.2015 Роман Корнилюк / Forbes.ua / Рейтинг іноземних банків в Україні очолили глобальні фінансові холдинги, до складу яких входять шведський СЕБ Корпоративний Банк (SEB Group), німецький Дойче Ба...

Банки в 2013 році. Засновник Дельта Банку: «Таких можливостей для росту і розвитку не було з початку 1990-х»

15.02.2013 Леся Войтицкая / Форбс-Украина /  Николай Лагун – о создании Дельта Банка, отношениях с миллиардером Виктором Пинчуком и о будущем банковской системы С начала кризиса активы Дел...