Портрет банку


01032, Київ, Жилянська, 75


0-800-30-45-45 ,


http://www.btabank.ua


Безвушко Євген Олександрович

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти43 08494 695157 751
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross839 293425 321492 900
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross51 41626 71538 014
Активи2 181 8812 192 1612 440 843
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків0097 865
Депозити юридичних осіб125 220101 730197 523
Депозити фізичних осіб182 676290 459430 518
Власний капітал1 564 4031 650 9571 646 012
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 65 256101 826168 821
Процентні витрати -30 226-57 307-134 577
Чистий процентний дохід35 03144 51934 245
Комісійні доходи7 93815 38119 372
Комісійні витрати -3 856-6 311-4 001
Прибуток/(збиток)-93 0575643 566
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи71,775,367,4
Статутний капітал / Активи68,768,461,5
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити43,024,330,7
Депозити фізосіб/Зобов'язання29,653,754,2
Кредити/Депозити160,7115,384,5
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів80,170,848,6
Покриття резервами NPLs-52,8-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи2,04,36,5
Ліквідні активи/Залучені ресурси14,024,121,7
Ліквідні активи/Зобов'язання7,017,519,8
Рентабельність (%)201720162015
ROAA-5,10,00,1
ROAE-7,40,00,2
Чиста % маржа3,66,44,0
%Витрати/%Доходи46,356,379,7
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-43 08484 38993 50794 695170 697186 885250 738
Торгові цінні папери-1 8771 5111 9221 4432 2632 0642 052
Цінні папери в портфелі банку на продаж-875 761179 528185 129155 075325 73242 91776 472
Цінні папери в портфелі банку до погашення-29 017-0---0
Кошти в інших банках-247 61711 49011 80611 88929 158105 7958 209
Кошти в інших банках в іноземній валюті-190 9955 7266 0536 1035 8165 5783 132
Кредити-494 646424 599440 010452 036452 866487 508501 438
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-839 293412 758426 986425 321430 654469 315480 000
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-109 93893 222101 00594 49093 05499 630105 138
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-51 41611 84113 02426 71522 21218 19321 437
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-38 1179961 07615 87116 89416 39319 600
Активи-2 181 8812 113 8132 176 4452 192 1612 497 1472 309 5682 333 270
(FX) Активи, в іноземній валюті-295 789180 409203 912229 521424 647282 377354 710
Резерви під кредитні ризики--396 062-319 715-322 699-320 085-307 091-289 492-286 350
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0000206 167133 438100 524
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0---0
Депозити-307 895306 908382 655392 188558 575440 395513 805
Депозити юридичних осіб-125 220105 595106 910101 730133 19586 47395 806
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-37 21432 71437 44134 98042 89417 03328 576
Депозити юридичних осіб на вимогу-100 97353 51654 74454 01082 59867 30282 636
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-16 52712 63912 09713 75022 3429 33120 337
Депозити фізичних осіб-182 676201 312275 745290 459425 379353 923417 999
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-108 252111 070158 998179 661300 768255 677307 979
Депозити фізичних осіб на вимогу-31 42230 02130 28641 37243 22067 62181 301
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-19 45518 34318 35827 44524 37249 71057 222
Емітовані боргові цінні папери-03 1081 597---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-03 1081 597---0
Резерви за зобов'язаннями-10896348-0
Субординований борг-0-0---0
Зобов’язання-617 478464 656532 918541 204822 341627 965687 134
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-146 859146 987198 188216 526345 548274 302337 259
Статутний капітал-1 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)--111 481-44 385-50 935-40 769-14 345-7 711-41 704
Власний капітал-1 564 4031 649 1561 643 5271 650 9571 674 8051 681 6041 646 137
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -65 25642 69421 879101 82674 23147 32124 757
Процентні витрати --30 226-22 091-11 659-57 307-39 346-25 644-14 883
Чистий процентний дохід-35 03120 60210 21944 51934 88521 6779 874
Комісійні доходи-7 9385 3982 87115 38111 1677 4244 164
Комісійні витрати --3 856-2 322-1 009-6 311-3 562-2 199-1 019
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --99 699-9 586-3 264-76 119-69 299-35 765-24 154
Прибуток/(збиток) до оподаткування--93 123-8 003-13 744-17 39118 88125 525124
Витрати на податок на прибуток-66-017 9558 7808 7700
Прибуток/(збиток)--93 057-8 003-13 74456427 66134 295124
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-44 66543 44444 86444 519-4 50536 10938 724
Прибуток YOY (annualized)--120 154-41 734-13 30356428 46135 1351 030
НазваБТА Банк
Стан банкудіючий
МФО321723
ЄДРПОУ14359845
№ п/п НБУ52
Група за НБУIII група (середні)
Номер ліцензії25
Дата видачі ліцензії2011-10-14
Дата державної реєстрації1992-12-10
Телефон0-800-30-45-45
Сайтhttp://www.btabank.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 2 з 2

Національний банк України погодив набуття істотної участі в шести банках

24.02.2016 / bank.gov.ua  / Національний банк України погодив набуття істотної участі в АКБ “Індустріалбанк”, ПАТ “Альпарі банк”, АБ “Експрес-банк”, ...

АМКУ дозволив громадянину Казахстану купити понад 50% акцій БТА Банку

09.12.2015 / как сообщает delo.ua / Антимонопольный комитет предоставил разрешение гражданину Казахстана на покупку более 50% акций БТА Банка. Об этом говорится в сообщении АМКУ. "Предоставлено разр...