Портрет банку


36020, Полтава, Паризької Комуни, 40 А


(05322)2-78-63 , (05322)2-78-63


http://www.poltavabank.com


Переверзев Віталій Станіславович

Активи (тис. грн.)201820172016
Грошові кошти та еквіваленти127 50491 623167 943
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17851 633819 807614 600
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q1763 39457 17848 163
Активи1 926 0302 054 1931 836 539
Пасиви (тис. грн.)201820172016
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб624 263778 653712 815
Депозити фізичних осіб590 746569 199524 536
Власний капітал640 319631 305543 445
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201820172016
Процентні доходи 53 426204 047196 379
Процентні витрати -23 903-105 193-114 483
Чистий процентний дохід29 52398 85481 896
Комісійні доходи21 48883 68871 992
Комісійні витрати -770-2 971-3 003
Прибуток/(збиток)15 33670 51674 322
Капіталізація (%)201820172016
Власний капітал / Активи33,230,729,6
Статутний капітал / Активи12,611,88,4
Фондування (%)201820172016
Поточні депозити/Депозити41,946,549,5
Депозити фізосіб/Зобов'язання45,940,040,6
Кредити/Депозити75,365,153,6
Якість активів (%)201820172016
Коеф. резервування кредитів8,69,810,0
Покриття резервами NPLs--78,6
Ліквідність (%)201820172016
Ліквідні активи/Активи6,64,59,1
Ліквідні активи/Залучені ресурси10,56,813,6
Ліквідні активи/Зобов'язання10,06,413,0
Рентабельність (%)201820172016
ROAA3,93,64,4
ROAE12,112,014,7
Чиста % маржа8,37,17,3
%Витрати/%Доходи-44,751,658,3
Активи (тис. грн.)4Q 20183Q 20182Q 20181Q 20184Q 20173Q 20172Q 20171Q 2017
Грошові кошти та еквіваленти---127 50491 623146 954124 725103 184
Торгові цінні папери---000-0
Цінні папери в портфелі банку на продаж---135 95634 1435 8195 7754 953
Цінні папери в портфелі банку до погашення---227 845540 655440 677541 189445 964
Кошти в інших банках---69 94782 073100 59689 065100 924
Кошти в інших банках в іноземній валюті---7 71873 33194 30480 88595 856
Кредити---915 027876 984789 923673 510716 018
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17---851 633819 807799 521614 006658 823
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17---121 001132 004115 412111 06683 456
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q17---63 39457 17863 00459 50457 195
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17---1 4651 4792 7771 4822 660
Активи---1 926 0302 054 1931 912 7261 874 5011 817 512
(FX) Активи, в іноземній валюті---225 454251 168231 054212 147194 496
Резерви під кредитні ризики----79 000-85 826-72 603-73 642-65 372
Пасиви (тис. грн.)4Q 20183Q 20182Q 20181Q 20184Q 20173Q 20172Q 20171Q 2017
Кошти банків---00000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті---000-0
Депозити---1 215 0091 347 8521 244 9431 252 0871 204 478
Депозити юридичних осіб---624 263778 653709 066708 518692 034
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті---118 821139 415129 900115 082100 822
Депозити юридичних осіб на вимогу---313 451424 202418 812390 937365 174
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті---26 18717 29891 78382 21837 463
Депозити фізичних осіб---590 746569 199535 878543 569512 444
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті---105 346109 34299 74995 04492 519
Депозити фізичних осіб на вимогу---195 833202 379172 906165 786151 863
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті---8 07711 59810 50910 62211 545
Емітовані боргові цінні папери---000-0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті---000-0
Резерви за зобов'язаннями---6863236763592
Субординований борг---000-0
Зобов’язання---1 285 7111 422 8881 308 4831 308 3611 260 816
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті---224 466250 000229 780210 201193 344
Статутний капітал---242 600242 600225 600225 600225 600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)---15 33670 51642 96121 85913 290
Власний капітал---640 319631 305604 242566 140556 696
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20183Q 20182Q 20181Q 20184Q 20173Q 20172Q 20171Q 2017
Процентні доходи ---53 426204 047147 05596 88647 024
Процентні витрати ----23 903-105 193-81 127-55 344-27 762
Чистий процентний дохід---29 52398 85465 92841 54319 261
Комісійні доходи---21 48883 68859 77338 16718 224
Комісійні витрати ----770-2 971-2 085-1 346-639
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках ----8 470-4 307-7 947-8 331-3
Прибуток/(збиток) до оподаткування---18 23687 96152 36026 45816 589
Витрати на податок на прибуток----2 900-17 445-9 399-4 599-3 299
Прибуток/(збиток)---15 33670 51642 96121 85913 290
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20183Q 20182Q 20181Q 20184Q 20173Q 20172Q 20171Q 2017
ЧПД YOY (annualized)---109 11698 85487 15182 55982 448
Прибуток YOY (annualized)---72 56270 51667 74874 11878 441
НазваПолтава-банк
Стан банкудіючий
МФО331489
ЄДРПОУ9807595
№ п/п НБУ83
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії73
Дата видачі ліцензії2011-10-20
Дата державної реєстрації1991-10-16
Телефон(05322)2-78-63
Телефон для міжнародних дзвінків(05322)2-78-63
Сайтhttp://www.poltavabank.com
Е-мейлbank@poltavabank.com
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

НКЦПФР анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

16.12.2015 / finance.ua / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе...