Портрет банку


36020, Полтава, Паризької Комуни, 40 А


(05322)2-78-63 , (05322)2-78-63


http://www.poltavabank.com


Переверзев Віталій Станіславович

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти146 954167 943129 255
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross799 521614 600573 263
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross63 00448 16350 699
Активи1 912 7261 836 5391 535 885
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб709 066712 815539 826
Депозити фізичних осіб535 878524 536462 137
Власний капітал604 242543 445470 401
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 147 055196 379190 979
Процентні витрати -81 127-114 483-116 107
Чистий процентний дохід65 92881 89674 872
Комісійні доходи59 77371 99261 423
Комісійні витрати -2 085-3 003-3 076
Прибуток/(збиток)42 96174 32238 490
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи31,629,630,6
Статутний капітал / Активи11,88,47,8
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити47,549,546,1
Депозити фізосіб/Зобов'язання41,040,643,4
Кредити/Депозити63,553,662,3
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів9,210,012,1
Покриття резервами NPLs-78,6-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи7,79,18,4
Ліквідні активи/Залучені ресурси11,813,612,9
Ліквідні активи/Зобов'язання11,213,012,1
Рентабельність (%)201720162015
ROAA3,74,42,7
ROAE12,114,710,0
Чиста % маржа7,27,37,5
%Витрати/%Доходи55,258,360,8
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-146 954124 725103 184167 943205 041210 037159 715
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-5 8195 7754 9535 0305 0145 0094 999
Цінні папери в портфелі банку до погашення-440 677541 189445 964576 193486 283426 689335 976
Кошти в інших банках-100 59689 065100 924727693664701
Кошти в інших банках в іноземній валюті-94 30480 88595 856727693664701
Кредити-789 923673 510716 018662 764605 501601 925613 469
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-799 521614 006658 823614 600555 645553 670570 438
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-115 412111 06683 45681 27360 70754 87357 082
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-63 00459 50457 19548 16349 85648 25643 031
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-2 7771 4822 6602 6982 6022 5492 759
Активи-1 912 7261 874 5011 817 5121 836 5391 724 9291 660 0571 518 634
(FX) Активи, в іноземній валюті-231 054212 147194 496170 274155 119154 808123 578
Резерви під кредитні ризики--72 603-73 642-65 372-66 208-76 080-86 410-80 789
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0000000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0---0
Депозити-1 244 9431 252 0871 204 4781 237 3511 150 0321 110 466984 913
Депозити юридичних осіб-709 066708 518692 034712 815650 169641 672530 739
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-129 900115 082100 82281 47269 07277 53347 023
Депозити юридичних осіб на вимогу-418 812390 937365 174451 995413 417408 567331 430
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-91 78382 21837 46356 59445 89855 80624 614
Депозити фізичних осіб-535 878543 569512 444524 536499 862468 794454 174
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-99 74995 04492 51987 77984 18375 50974 718
Депозити фізичних осіб на вимогу-172 906165 786151 863161 004138 306138 510127 771
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-10 50910 62211 5458 2786 6138 5927 162
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-367635923814117331
Субординований борг-0-0---0
Зобов’язання-1 308 4831 308 3611 260 8161 293 0941 206 2871 168 8931 040 373
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-229 780210 201193 344169 321153 255153 042121 741
Статутний капітал-225 600225 600225 600155 100155 100155 100119 850
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-42 96121 85913 29074 32249 53522 0639 170
Власний капітал-604 242566 140556 696543 445518 641491 164478 261
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -147 05596 88647 024196 379150 10797 98647 992
Процентні витрати --81 127-55 344-27 762-114 483-89 434-57 106-29 283
Чистий процентний дохід-65 92841 54319 26181 89660 67340 88018 709
Комісійні доходи-59 77338 16718 22471 99251 84332 76015 590
Комісійні витрати --2 085-1 346-639-3 003-2 271-1 451-669
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --7 947-8 331-38 630-264-11 088-5 384
Прибуток/(збиток) до оподаткування-52 36026 45816 58990 95258 64326 59311 000
Витрати на податок на прибуток--9 399-4 599-3 299-16 630-9 108-4 530-1 830
Прибуток/(збиток)-42 96121 85913 29074 32249 53522 0639 170
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-87 15182 55982 44881 89683 62582 67079 968
Прибуток YOY (annualized)-67 74874 11878 44174 32266 08346 03643 804
НазваПолтава-банк
Стан банкудіючий
МФО331489
ЄДРПОУ9807595
№ п/п НБУ83
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії73
Дата видачі ліцензії2011-10-20
Дата державної реєстрації1991-10-16
Телефон(05322)2-78-63
Телефон для міжнародних дзвінків(05322)2-78-63
Сайтhttp://www.poltavabank.com
Е-мейлbank@poltavabank.com
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

НКЦПФР анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

16.12.2015 / finance.ua / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе...