Засади стратегічного реформування державного банківського сектору


/ www.kmu.gov.ua /

21 лютого 2018 року Уряд України підтримав розроблені Міністерством фінансів спільно з міжнародними фінансовими інституціями оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору.

В чому суть?

Один з головних пріоритетів Уряду – це пришвидшення економічного зростання, що неможливо без ефективної банківської сфери. Саме тому Стратегія держави у банківському секторі базується як на цілях економічного зростання, так і на завданнях держави як акціонера комерційних банків та розрахована на втілення протягом 5 років.

Головні завдання Стратегії у банківському секторі:

- Значне зниження присутності держави у банківському секторі через повний, або частковий продаж банків державного сектору,

- Збільшення конкуренції на банківському ринку,

- Підтримка фінансової стабільності,

- Відновлення кредитування реального сектору економіки,

- Підвищення доступності банківських послуг.

Стратегія розвитку державного банківського сектору базується на 4-х напрямках:

1. Удосконалення ефективності моделі управління банками державного сектору шляхом покращання дисципліни та реалізації стратегії, а також створення більше вартості для держави перед виходом з капіталу банків. Модель управління банками має бути єдиною й всі функції з управління та контролю за банками, що належать державі, мають бути сконсолідовані у Міністерстві фінансів.

2. Впровадження планів виходу держави з капіталу банків задля забезпечення підвищення їх вартості.

3. Впровадження стратегій для окремих банків з метою відновлення їх діяльності як стабільних, прибуткових установ, що функціонують на комерційних засадах.

4. Розробка та впровадження підходів для роботи з непрацюючими кредитами з метою зменшення тиску на баланси банків державного сектору, максимізації їх залишкової вартості.

Стратегії кожного окремого банку мають включати наступні елементи:

- Покращення корпоративного управління та створення наглядових рад, більшість яких складатиметься з незалежних професійних членів, і зокрема реформа корпоративного управління є основною передумовою для реалізації стратегії;

- Стабільна операційна платформа, належний рівень капіталізації та стабільна ІТ-інфраструктура;

- Стратегічний фокус кожного банку, який дає можливість кожному з ним на базі індивідуальних конкурентних переваг базувати розвиток банку;

- Скорочення ризиків, пов’язаних з державою – зменшення частки державних ОВДП у балансах банків та рівня кредитування державних підприємств;

- Врегулювання питання проблемних активів;

Що це дає?

Реалізація Стратегії держави у банківському секторі дозволить досягти значних переваг як для банківського сектору в цілому, зробить його прибутковим та більш привабливим для іноземних та українських інвесторів, так і для економіки країни, через надання доступу до додаткового фінансування по більш привабливим ставкам та згенерує додаткові доходи для державного бюджету.

Завантажити презентацію