Портрет банку


01015, Київ, Лаврська, 16


(044)351-79-00 , (044)351-79-00


http://www.ii-bank.com.ua


Людвик Костянтин Анатолійович

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти439 1032 326 1261 937 370
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross2 258 6732 105 4932 220 785
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross27 07714 84828 392
Активи6 978 8546 892 8085 495 449
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків123 64415 48643 658
Депозити юридичних осіб4 438 5644 819 8023 611 904
Депозити фізичних осіб1 793 8061 547 1791 410 580
Власний капітал286 494208 175165 510
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 415 567498 235377 066
Процентні витрати -292 563-369 131-249 976
Чистий процентний дохід123 003129 105127 090
Комісійні доходи77 98884 90693 153
Комісійні витрати -10 937-13 474-9 506
Прибуток/(збиток)78 36442 66526 231
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи4,13,03,0
Статутний капітал / Активи2,92,32,5
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити38,232,534,0
Депозити фізосіб/Зобов'язання26,823,126,5
Кредити/Депозити30,133,344,8
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів21,917,211,5
Покриття резервами NPLs-79,1-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи6,333,735,3
Ліквідні активи/Залучені ресурси6,936,438,2
Ліквідні активи/Зобов'язання6,634,836,3
Рентабельність (%)201720162015
ROAA1,40,70,6
ROAE37,122,817,2
Чиста % маржа3,13,24,7
%Витрати/%Доходи70,474,166,3
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-439 1034 748 2244 341 4082 326 1262 518 4272 224 7812 185 303
Торгові цінні папери-355 068420 094257 70175 891191 395273 45942 392
Цінні папери в портфелі банку на продаж-0-0---103 688
Цінні папери в портфелі банку до погашення-1 487 752-02 208 871381 0971 579 0421 170 687
Кошти в інших банках-2 755 481-046 37232 52566 65550 029
Кошти в інших банках в іноземній валюті-2 748 361-0---0
Кредити-1 875 7872 032 9501 985 2702 120 3412 149 5952 128 6302 334 140
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-2 258 6732 014 4511 971 1762 105 4932 128 0752 107 7422 306 626
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-1 636 1111 372 7551 381 1991 555 6161 532 1541 560 4071 759 875
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-27 07718 49914 09414 84821 52020 88827 514
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-606615654667700700940
Активи-6 978 8547 307 8546 691 9076 892 8085 397 4736 437 1216 142 083
(FX) Активи, в іноземній валюті-4 051 1543 572 8463 282 2413 644 8353 914 7943 661 2773 925 585
Резерви під кредитні ризики--409 963-385 932-386 727-365 017-343 786-310 510-297 019
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-123 64451 4879 73515 4868 0727 7124 057
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-123 50951 4059 7348 7798 0717 7114 056
Депозити-6 232 3706 696 7666 142 4326 366 9804 904 6905 958 2275 661 935
Депозити юридичних осіб-4 438 5644 797 2504 338 9074 819 8023 419 3674 534 7534 175 594
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-2 426 2511 967 3421 734 7442 090 6312 386 3112 219 7962 407 572
Депозити юридичних осіб на вимогу-1 551 6212 019 6321 190 0961 335 0411 115 3751 017 7761 123 087
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-634 151818 842605 421692 248705 805678 429766 898
Депозити фізичних осіб-1 793 8061 899 5161 803 5251 547 1791 485 3231 423 4741 486 341
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-1 239 7051 296 5361 268 0611 282 7641 279 4931 225 4531 307 373
Депозити фізичних осіб на вимогу-831 815868 656825 173732 860675 405652 659670 341
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-465 215453 504465 931621 137614 252591 324614 128
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-0-0---0
Субординований борг-269 698269 452274 378280 736263 476256 608266 660
Зобов’язання-6 692 3607 046 8306 456 9606 684 6335 200 5616 251 4645 967 581
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-4 065 1533 585 0553 288 2173 663 8783 938 3173 710 1463 997 326
Статутний капітал-202 100202 100161 626161 626161 626161 626136 307
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-78 41852 94869 47742 70431 44220 18635 663
Власний капітал-286 494261 024234 948208 175196 913185 657174 503
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -415 567285 654145 976498 235408 217291 962145 711
Процентні витрати --292 563-203 193-100 392-369 131-298 237-209 772-99 801
Чистий процентний дохід-123 00382 46145 583129 105109 98082 19045 910
Комісійні доходи-77 98848 81222 44384 90656 75433 64416 081
Комісійні витрати --10 937-7 578-3 554-13 474-9 871-5 858-3 003
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --47 397-22 262-23 639-110 235-91 408-56 582-39 249
Прибуток/(збиток) до оподаткування-94 79064 37631 41851 93737 23724 00410 393
Витрати на податок на прибуток--16 426-11 482-4 600-9 272-5 834-3 857-1 400
Прибуток/(збиток)-78 36452 89426 81842 66531 40320 1488 993
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-142 128129 376128 778129 105114 337133 767136 193
Прибуток YOY (annualized)-89 62675 41160 48942 66541 95935 93329 596
НазваМіжнародний Інвестиційний Банк
Стан банкудіючий
МФО380582
ЄДРПОУ35810511
№ п/п НБУ47
Група за НБУIII група (середні)
Номер ліцензії242
Дата видачі ліцензії2011-11-15
Дата державної реєстрації2008-03-11
Телефон(044)351-79-00
Телефон для міжнародних дзвінків(044)351-79-00
Сайтhttp://www.ii-bank.com.ua
Е-мейлbank@iibank.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
S.W.I.F.T. кодIINBUAUK
ІПН358105126550
Свідоцтво №100342518
1 - 2 з 2

Рейтинг зарплат у банках України в 2014 році

07.09.2015 Roomian.org решил проанализировать зарплаты в банках Украины в 2014 году. Мы потратили 3 дня на сбор и анализ данных ежегодной финансовой отчетности и электронной системы раскрытия информации. К...

Костянтин ВОРУШИЛІН: "Фонд виявився не готовим до миттєвого вирішення проблем, що звалилися на нього"

04.09.2015 Юрій Сколотяний, Юлiя Самаєва / http://gazeta.dt.ua/finances/kostyantin-vorushilin-fond-viyavivsya-ne-gotovim-do-mittyevogo-virishennya-problem-scho-zvalilisya-na-nogo-_.html /  Вітчиз...