Портрет банку


01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122


0-800-305-305 ,


http://www.bmbank.com.ua


Чорновіл Володимир Васильович

акціонери Власники

 Ліцензії

ПАТ "БМ БАНК" за ініціативою власників прийняв рішення припинити банківську діяльність без припинення юридичної особи 19.03.2018. Рішення НБУ про погодження плану припинення банківської діяльності 196-рш/БТ від 03.04.2018.

Джерело: НБУ

Активи (тис. грн.)201820172016
Грошові кошти та еквіваленти22 640109 706539 137
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17224 182279 001477 554
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q17135 363138 811339 580
Активи1 059 4021 147 9431 752 468
Пасиви (тис. грн.)201820172016
Кошти банків32 5771 9653 325
Депозити юридичних осіб51 387273 195302 956
Депозити фізичних осіб346 475544 068696 178
Власний капітал214 194249 127715 754
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201820172016
Процентні доходи 43 37662 155104 023
Процентні витрати -14 057-88 309-149 402
Чистий процентний дохід29 320-26 154-45 379
Комісійні доходи3 06921 71217 011
Комісійні витрати -631-2 564-2 360
Прибуток/(збиток)-21 018-172 187-1 759 159
Капіталізація (%)201820172016
Власний капітал / Активи20,221,740,8
Статутний капітал / Активи309,7285,9187,2
Фондування (%)201820172016
Поточні депозити/Депозити15,124,815,4
Депозити фізосіб/Зобов'язання41,060,567,2
Кредити/Депозити90,451,181,8
Якість активів (%)201820172016
Коеф. резервування кредитів510,7453,2234,4
Покриття резервами NPLs--88,4
Ліквідність (%)201820172016
Ліквідні активи/Активи2,19,630,8
Ліквідні активи/Залучені ресурси5,313,453,8
Ліквідні активи/Зобов'язання2,712,252,0
Рентабельність (%)201820172016
ROAA-15,0-11,9-71,7
ROAE-75,0-35,7-228,4
Чиста % маржа1,6-3,2-2,8
%Витрати/%Доходи-32,4142,1143,6
Активи (тис. грн.)4Q 20183Q 20182Q 20181Q 20184Q 20173Q 20172Q 20171Q 2017
Грошові кошти та еквіваленти---22 640109 70692 433466 746459 243
Торгові цінні папери---000-0
Цінні папери в портфелі банку на продаж---000-0
Цінні папери в портфелі банку до погашення---000-0
Кошти в інших банках---468 892404 350321 215-0
Кошти в інших банках в іноземній валюті---107 942401 859320 579-0
Кредити---359 545417 812497 396516 862578 839
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17---224 182279 0011 890 123335 550384 322
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17---138 869196 7491 053 308210 028253 699
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q17---135 363138 811638 465181 313194 517
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17---60 01061 356497 01693 989101 990
Активи---1 059 4021 147 9431 131 0551 205 9201 103 354
(FX) Активи, в іноземній валюті---570 484683 294655 746722 102736 355
Резерви під кредитні ризики----1 836 038-1 893 455-2 031 192-2 010 977-2 057 020
Пасиви (тис. грн.)4Q 20183Q 20182Q 20181Q 20184Q 20173Q 20172Q 20171Q 2017
Кошти банків---32 5771 9653 4183 3163 337
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті---32 5771 9653 4183 3163 337
Депозити---397 862817 263761 743822 952823 494
Депозити юридичних осіб---51 387273 195245 468304 681254 407
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті---1 20257 58052 14854 69652 537
Депозити юридичних осіб на вимогу---24 563112 263113 00794 61065 938
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті---1 2028 7767 7788 2493 768
Депозити фізичних осіб---346 475544 068516 275518 271569 087
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті---165 013313 411294 066274 168307 101
Депозити фізичних осіб на вимогу---35 65590 32783 10172 99268 476
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті---22 76268 67951 72440 88646 478
Емітовані боргові цінні папери---000-0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті---000-0
Резерви за зобов'язаннями---0600-0
Субординований борг---000-0
Зобов’язання---845 209898 816835 245893 856897 745
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті---584 410433 350406 864387 423420 310
Статутний капітал---3 281 3973 281 3973 281 3973 281 3973 281 397
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)----3 072 587-3 037 654-3 124 288-3 108 034-3 214 489
Власний капітал---214 194249 127295 810312 064205 608
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20183Q 20182Q 20181Q 20184Q 20173Q 20172Q 20171Q 2017
Процентні доходи ---43 37662 15549 29236 99520 233
Процентні витрати ----14 057-88 309-70 388-51 570-28 157
Чистий процентний дохід---29 320-26 154-21 095-14 576-7 925
Комісійні доходи---3 06921 71215 3639 5144 425
Комісійні витрати ----631-2 564-1 881-1 180-541
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках ----8 925-32 163-16 601-11 550-6 718
Прибуток/(збиток) до оподаткування----21 018-122 187-75 504-59 250-35 706
Витрати на податок на прибуток---0-50 000-50 000-50 0000
Прибуток/(збиток)----21 018-172 187-125 504-109 250-35 706
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20183Q 20182Q 20181Q 20184Q 20173Q 20172Q 20171Q 2017
ЧПД YOY (annualized)---11 090-26 154-32 550-41 204-43 851
Прибуток YOY (annualized)----157 499-172 187-1 420 947-1 472 281-1 747 983
НазваБМ Банк
Стан банкудіючий
МФО380913
ЄДРПОУ33881201
№ п/п НБУ44
Група за НБУIII група (середні)
Номер ліцензії223
Дата видачі ліцензії2011-10-14
Дата державної реєстрації2005-12-08
Телефон0-800-305-305
Сайтhttp://www.bmbank.com.ua
Е-мейлbank@bmbank.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 6 з 6

НБУ дозволив БМ Банку покинути ринок

05.04.2018 / finclub.net / Национальный банк приняли решение о прекращении банковской деятельности БМ Банка. Как сообщает пресс-служба регулятора, данное решение было принято 3 апреля.19 марта&...

НБУ готовий випустити російські банки з України

08.06.2017 / finclub.net / Заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова выразила надежду, что российские банки уйдут из Украины цивилизованным путем. «Надеемся, что выход этих банков...

В капітал БМ Банку влили 1,65 млрд грн

16.11.2016 / finclub.net / пресс-служба БМ Банк / Акционером БМ Банка 11 ноября была осуществлена оплата акций допэмиссии на сумму 1,65 млрд грн. На внеочередном Общем Собрании Акционеров АО «...

ВТБ забудет про Банк Москвы

14.09.2015 / Коммерсантъ /  ВТБ придумал новый бренд для "нездоровой" части Банка Москвы — вскоре планируется начать согласование товарного знака "М Банк". Бренд Банка Москвы постепенно пер...

"Дочкам" 5-ти російських банків заборонили вести в Україні окремі види діяльності

24.07.2015 / Дзеркало тижня /  У зв'язку з російською структурою власності Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензії на провадження окремих видів діяльності на фондовому ринку ...

Російські банки в Україні втратили понад половину депозитів

15.07.2015 / ZN.UA / Темпи вилучення депозитів знизилися у центральних і західних областях України, але зросли на сході країни. ZN.UA Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Serv...