Портрет банку


61001, Харків, Данилевського, 19


(057)714-01-99 , (057)714-01-99


http://www.grant.kharkov.ua


Мартиросов Володимир Іванович

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти62 471135 223127 625
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross939 856800 027744 550
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross35 77823 37843 638
Активи1 260 9371 214 8011 193 246
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків0262
Депозити юридичних осіб324 505304 744365 620
Депозити фізичних осіб379 973377 362424 259
Власний капітал539 824489 519226 545
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 126 358156 149155 363
Процентні витрати -32 793-59 728-91 264
Чистий процентний дохід93 56596 42164 099
Комісійні доходи25 30332 04630 186
Комісійні витрати -3 036-3 335-2 457
Прибуток/(збиток)50 43533 484895
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи42,840,319,0
Статутний капітал / Активи34,132,914,2
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити51,053,940,6
Депозити фізосіб/Зобов'язання52,752,043,9
Кредити/Депозити132,3120,799,8
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів4,76,45,2
Покриття резервами NPLs-88,1-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи5,011,110,7
Ліквідні активи/Залучені ресурси8,919,816,2
Ліквідні активи/Зобов'язання8,718,613,2
Рентабельність (%)201720162015
ROAA5,52,80,1
ROAE13,19,40,4
Чиста % маржа12,710,17,0
%Витрати/%Доходи26,038,358,7
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-62 471113 475115 802135 223132 640116 254159 088
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-71 1833 1253 1253 1253 1253 1253 125
Цінні папери в портфелі банку до погашення-095 200115 289100 264110 374216 04990 474
Кошти в інших банках-61 3466 4628 5877 5985 1169 57610 233
Кошти в інших банках в іноземній валюті-54 1371922 6682422341 6561 443
Кредити-931 906832 379827 300823 404770 802681 015798 140
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-939 856806 894802 249800 027747 974660 766766 488
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-316 124274 856287 733291 487282 568288 466428 730
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-35 77825 48625 05223 37822 82920 24931 653
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-8 6774 5464 7254 7554 4212 3745 119
Активи-1 260 9371 199 5941 214 2921 214 8011 171 4001 172 4591 152 690
(FX) Активи, в іноземній валюті-362 726349 685358 069391 566374 969345 722545 515
Резерви під кредитні ризики--43 728-44 411-45 140-53 071-50 239-48 250-51 736
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0-0-2686
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0-2686
Депозити-704 478661 809695 236682 107649 901721 567730 335
Депозити юридичних осіб-324 505290 271310 943304 744282 592357 434343 544
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-87 64080 36770 17280 97975 08680 58970 530
Депозити юридичних осіб на вимогу-305 414273 587296 530297 041250 149269 846222 494
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-85 30779 58469 36280 97972 49578 10467 908
Депозити фізичних осіб-379 973371 538384 293377 362367 309364 133386 790
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-271 200265 427281 212279 927271 963267 032295 671
Депозити фізичних осіб на вимогу-54 14851 39355 14870 87351 36546 07552 486
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-15 43315 16320 73340 56021 95412 07225 725
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-845626268671559550617
Субординований борг-0-023 23531 72733 123170 920
Зобов’язання-721 113678 981710 182725 281697 986774 536926 287
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-359 897347 188356 859390 263381 285383 470543 421
Статутний капітал-430 000430 000400 000400 000400 000170 000170 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-64 64845 30728 80433 48717 3803 449263
Власний капітал-539 824520 613504 111489 519473 413397 923226 402
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -126 35882 46240 129156 149115 57575 43437 960
Процентні витрати --32 793-21 749-10 591-59 728-49 432-38 506-20 046
Чистий процентний дохід-93 56560 71329 53896 42166 14236 92917 915
Комісійні доходи-25 30316 3847 96132 04623 47015 2607 710
Комісійні витрати --3 036-1 989-903-3 335-2 345-1 449-724
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --22-1 313-1 228-8 051-6 746-6 303-7 319
Прибуток/(збиток) до оподаткування-61 57237 89417 70740 81621 2164 298302
Витрати на податок на прибуток--11 138-6 800-3 116-7 332-3 838-852-41
Прибуток/(збиток)-50 43531 09414 59133 48417 3783 447260
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-123 843120 205108 04496 42182 57967 07263 993
Прибуток YOY (annualized)-66 54161 13247 81533 48417 7003 948970
НазваГрант
Стан банкудіючий
МФО351607
ЄДРПОУ14070197
№ п/п НБУ93
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії6
Дата видачі ліцензії2011-11-03
Дата державної реєстрації1991-10-29
Телефон(057)714-01-99
Телефон для міжнародних дзвінків(057)714-01-99
Сайтhttp://www.grant.kharkov.ua
Е-мейлbank@grant.kharkov.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

Національний банк України починає публікувати інформацію щодо складу банківських груп

27.08.2015 / НБУ /  Національний банк України починає публікувати інформацію щодо складу банківських груп. Публікація здійснюється на виконання вимог Закону України від 16 липня 2015 року № ...