Портрет банку


04080, Київ, вул.Фрунзе, 25


(044)364-98-00 , (044)364-98-00


http://ru.bank34.ua


Іщенко Вадим Андрійович

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти54 382134 101224 883
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross169 826191 028203 576
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross198 398187 506185 606
Активи779 043814 050741 043
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків292574
Депозити юридичних осіб67 64395 43744 436
Депозити фізичних осіб175 302198 281229 181
Власний капітал519 666504 468448 228
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 60 03073 047178 392
Процентні витрати -11 409-12 309-17 700
Чистий процентний дохід48 62160 737160 692
Комісійні доходи6 7638 96443 755
Комісійні витрати -3 598-3 610-3 188
Прибуток/(збиток)20 78056 0346 067
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи66,762,060,5
Статутний капітал / Активи51,843,047,2
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити30,845,636,4
Депозити фізосіб/Зобов'язання67,664,078,3
Кредити/Депозити149,5128,9142,2
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів1,42,53,2
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи7,016,530,3
Ліквідні активи/Залучені ресурси22,445,782,2
Ліквідні активи/Зобов'язання21,043,376,8
Рентабельність (%)201720162015
ROAA4,47,20,5
ROAE7,111,81,2
Чиста % маржа13,212,626,8
%Витрати/%Доходи19,016,99,9
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-54 382276 157177 751134 101355 611230 080265 258
Торгові цінні папери-102005071 4262 699167
Цінні папери в портфелі банку на продаж-55 79056 56751 5202 8152 6632 5850
Цінні папери в портфелі банку до погашення-015 00487 133182 195--0
Кошти в інших банках-150 920-0---0
Кошти в інших банках в іноземній валюті-148 991-0---0
Кредити-363 185351 810367 443378 534373 988392 028405 251
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-169 826156 865173 087191 028183 042201 388217 674
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-0-0---0
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-198 398194 945194 356187 506190 946190 640187 577
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-0-0---0
Активи-779 043816 843798 113814 050850 511804 061786 849
(FX) Активи, в іноземній валюті-209 816254 476147 665110 051281 613243 041213 633
Резерви під кредитні ризики--5 039-4 720-4 571-9 431-9 673-10 916-10 944
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-296255 4932521 8362181
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-246195 48819191819
Депозити-242 945289 412264 637293 718323 106300 381308 985
Депозити юридичних осіб-67 64391 04369 32195 437120 89495 351100 053
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-20 96440 97727 50725 81837 45736 57733 874
Депозити юридичних осіб на вимогу-47 76564 98767 19386 649108 11382 81587 610
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-10 42420 45726 40725 12836 80936 57733 874
Депозити фізичних осіб-175 302198 369195 317198 281202 212205 030208 932
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-48 16859 74259 39158 63154 98358 60164 709
Депозити фізичних осіб на вимогу-27 09834 46143 13047 15251 62550 63356 213
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-16 47615 56129 06729 26326 20625 88034 177
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-73353926959683640
Субординований борг-0-0---0
Зобов’язання-259 377307 147286 411309 581361 128325 316325 672
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-69 936101 87092 56384 52092 52196 63599 009
Статутний капітал-403 200403 200350 000350 000350 000350 000350 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-20 78110 87468 37761 79646 76236 21618 954
Власний капітал-519 666509 696511 702504 468489 383478 745461 177
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -60 03040 96821 98273 04756 23338 52618 580
Процентні витрати --11 409-6 289-2 792-12 309-9 242-6 120-3 023
Чистий процентний дохід-48 62134 67819 19060 73746 99132 40615 557
Комісійні доходи-6 7633 7381 7528 9646 7964 4102 114
Комісійні витрати --3 598-2 086-936-3 610-2 670-1 552-694
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --15 8643 2853 5333 1392 5951 6511 409
Прибуток/(збиток) до оподаткування-20 5895 9466 65555 00140 57630 08614 155
Витрати на податок на прибуток-19143-741 033424368-1 267
Прибуток/(збиток)-20 7805 9896 58156 03441 00030 45412 887
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-62 36763 00964 37060 73763 67866 81571 298
Прибуток YOY (annualized)-35 81531 57049 72856 03439 27232 01810 975
НазваБанк 3/4
Стан банкудіючий
МФО380645
ЄДРПОУ36002395
№ п/п НБУ75
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії248
Дата видачі ліцензії2011-11-07
Дата державної реєстрації2008-07-25
Телефон(044)364-98-00
Телефон для міжнародних дзвінків(044)364-98-00
Сайтhttp://ru.bank34.ua
Е-мейлsecretary@bank34.kiev.ua
Facebook
Twitter
Google+
Немає новин