Портрет банку


04080, Київ, вул.Фрунзе, 25


(044)364-98-00 , (044)364-98-00


http://ru.bank34.ua


Іщенко Вадим Андрійович

Активи (тис. грн.)201620152014
Грошові кошти та еквіваленти134 101224 883360 493
Кредити юридичних осіб191 028203 576278 181
Кредити фізичних осіб187 506185 606265 729
Активи814 050741 0431 559 008
Пасиви (тис. грн.)201620152014
Кошти банків2574523 816
Депозити юридичних осіб95 43744 43691 091
Депозити фізичних осіб198 281229 181270 914
Власний капітал504 468448 228552 317
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201620152014
Процентні доходи 73 047178 392160 435
Процентні витрати -12 309-17 700-40 760
Чистий процентний дохід60 737160 692119 675
Комісійні доходи8 96443 75547 841
Комісійні витрати -3 610-3 188-9 744
Прибуток/(збиток)56 0346 06712 123
Капіталізація (%)201620152014
Власний капітал / Активи62,060,535,4
Статутний капітал / Активи43,047,222,5
Фондування (%)201620152014
Поточні депозити/Депозити45,636,429,7
Депозити фізосіб/Зобов'язання64,078,326,9
Кредити/Депозити128,9142,2150,2
Якість активів (%)201620152014
Коеф. резервування кредитів2,53,23,0
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)201620152014
Ліквідні активи/Активи16,530,323,1
Ліквідні активи/Залучені ресурси45,782,240,7
Ліквідні активи/Зобов'язання43,376,835,8
Рентабельність (%)201620152014
ROAA7,20,50,4
ROAE11,81,22,3
Чиста % маржа12,626,89,6
%Витрати/%Доходи16,99,925,4
Активи (тис. грн.)4Q 20163Q 20162Q 20161Q 20164Q 20153Q 20152Q 20151Q 2015
Грошові кошти та еквіваленти134 101355 611230 080265 258224 883194 839180 646182 984
Обов’язкові резерви банку в НБУ----00-0
Торгові цінні папери5071 4262 69916700-0
Цінні папери в портфелі банку на продаж2 8152 6632 58500037 449262 787
Цінні папери в портфелі банку до погашення182 195--09 0090-0
Кошти в інших банках---0020 45622 54167 406
Кошти в інших банках в іноземній валюті---0020 45620 58667 406
Кредити378 534373 988392 028405 251389 182440 199489 367510 271
Кредити юридичних осіб191 028183 042201 388217 674203 576249 466241 550260 289
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті---000-0
Кредити фізичних осіб187 506190 946190 640187 577185 606190 733247 818249 982
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті---000-0
Активи814 050850 511804 061786 849741 043781 6151 007 2931 286 195
(FX) Активи, в іноземній валюті110 051281 613243 041213 633206 861193 411216 737474 176
Резерви під кредитні ризики-9 431-9 673-10 916-10 944-12 570-15 468-20 715-20 014
Пасиви (тис. грн.)4Q 20163Q 20162Q 20161Q 20164Q 20153Q 20152Q 20151Q 2015
Кошти банків2521 8362181743467 070339 867
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті19191819181642 054304 842
Депозити293 718323 106300 381308 985273 617286 168336 473298 870
Депозити юридичних осіб95 437120 89495 351100 05344 43648 33872 65475 458
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті25 81837 45736 57733 8741 0448 55417 97749 657
Депозити юридичних осіб на вимогу86 649108 11382 81587 61032 93635 12264 23967 464
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті25 12836 80936 57733 8741 0448 55417 97749 657
Депозити фізичних осіб198 281202 212205 030208 932229 181237 829263 819223 412
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті58 63154 98358 60164 70967 70663 06564 08745 152
Депозити фізичних осіб на вимогу47 15251 62550 63356 21366 77549 17958 11431 291
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті29 26326 20625 88034 17739 57526 55428 74424 562
Емітовані боргові цінні папери---000-0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті---000-0
Резерви за зобов'язаннями5968364051445568
Субординований борг---000-0
Зобов’язання309 581361 128325 316325 672292 815331 720462 793745 961
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті84 52092 52196 63599 00969 18072 449124 514400 793
Статутний капітал350 000350 000350 000350 000350 000350 000350 000350 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)61 79646 76236 21618 9546 0677 79471 21986 819
Власний капітал504 468489 383478 745461 177448 228449 895544 500540 234
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20163Q 20162Q 20161Q 20164Q 20153Q 20152Q 20151Q 2015
Процентні доходи 73 04756 23338 52618 580178 392158 214136 134110 142
Процентні витрати -12 309-9 242-6 120-3 023-17 700-14 208-9 851-5 191
Чистий процентний дохід60 73746 99132 40615 557160 692144 005126 283104 951
Комісійні доходи8 9646 7964 4102 11443 75541 55039 85338 010
Комісійні витрати -3 610-2 670-1 552-694-3 188-2 314-1 604-966
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 3 1392 5951 6511 40937 59831 72026 76325 296
Прибуток/(збиток) до оподаткування55 00140 57630 08614 155-43 590-43 440-16 809-11 176
Витрати на податок на прибуток1 033424368-1 26749 65751 23421 31219 156
Прибуток/(збиток)56 03441 00030 45412 8876 0677 7944 5037 980
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20163Q 20162Q 20161Q 20164Q 20153Q 20152Q 20151Q 2015
ЧПД YOY (annualized)60 73763 67866 81571 298160 692172 828180 537207 038
Прибуток YOY (annualized)56 03439 27232 01810 9756 06719 41415 2136 067
НазваБанк 3/4
Стан банкудіючий
МФО380645
ЄДРПОУ36002395
№ п/п НБУ75
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії248
Дата видачі ліцензії2011-11-07
Дата державної реєстрації2008-07-25
Телефон(044)364-98-00
Телефон для міжнародних дзвінків(044)364-98-00
Сайтhttp://ru.bank34.ua
Е-мейлsecretary@bank34.kiev.ua
Facebook
Twitter
Google+
Немає новин