Портрет банку


01001, Київ, Ольгинська, 3


(044)254-22-22 , (044)254-22-22


http://www.arkada.ua/rus


Паливода Костянтин Віталійович

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти118 933110 668108 140
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross173 012578 2112 194 187
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross553 503354 241115 289
Активи2 141 4201 919 5443 591 027
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків025 002144 986
Депозити юридичних осіб660 345265 8351 657 983
Депозити фізичних осіб563 324731 029950 934
Власний капітал795 349785 956684 672
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 95 666255 579372 919
Процентні витрати -74 372-197 019-256 854
Чистий процентний дохід21 29358 560116 065
Комісійні доходи372 037286 121416 830
Комісійні витрати -60-87-80
Прибуток/(збиток)9 3939 72651 879
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи37,140,919,1
Статутний капітал / Активи10,311,56,1
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити53,423,210,2
Депозити фізосіб/Зобов'язання41,864,532,7
Кредити/Депозити54,993,588,5
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів8,214,210,6
Покриття резервами NPLs-1 916,1-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи5,65,83,0
Ліквідні активи/Залучені ресурси9,710,83,9
Ліквідні активи/Зобов'язання8,89,83,7
Рентабельність (%)201720162015
ROAA0,60,41,7
ROAE1,71,310,3
Чиста % маржа2,63,04,6
%Витрати/%Доходи77,777,168,9
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-118 933100 054132 283110 668107 687120 484188 308
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-0000000
Цінні папери в портфелі банку до погашення-85 04980 023130 38473 04820 090210 751276 000
Кошти в інших банках-946-0---0
Кошти в інших банках в іноземній валюті-946-0---0
Кредити-671 359922 0081 003 161932 452836 7821 374 0901 491 136
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-173 012480 427610 634578 211576 982967 9551 372 207
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-0-0---0
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-553 503441 582392 527354 241259 799406 135118 929
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-0-0---0
Активи-2 141 4202 017 9632 045 2001 919 5441 836 2662 330 2742 581 615
(FX) Активи, в іноземній валюті-4 6854 5577 9516 0407 2056 3026 889
Резерви під кредитні ризики--55 155-111 618-158 545-132 654-154 053-233 392-278 570
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0-025 00250 00094 996124 991
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0---0
Депозити-1 223 6701 113 0411 142 247996 863976 5471 408 8121 635 951
Депозити юридичних осіб-660 345477 150443 641265 835208 305557 027688 792
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-6677666
Депозити юридичних осіб на вимогу-640 566335 910387 060205 155170 325183 347286 813
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-6677666
Депозити фізичних осіб-563 324635 891698 607731 029768 243851 785947 159
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-2 6622 9733 9043 5174 6854 8765 428
Депозити фізичних осіб на вимогу-13 18024 16421 82625 76719 84020 20719 773
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-1 7941 8721 5607391 729296541
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-9 0869 0188 93914 23314 27614 33314 258
Субординований борг-0-0---0
Зобов’язання-1 346 0701 224 7561 254 5221 133 5871 153 7341 648 8711 904 462
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-2 6692 9803 9113 5234 6914 8825 434
Статутний капітал-220 445220 445220 445220 445220 445220 445220 445
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-65 15761 32266 82360 40855 28952 46598 401
Власний капітал-795 349793 208790 678785 956682 532681 403677 154
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -95 66668 63433 892255 579221 644175 324102 499
Процентні витрати --74 372-53 305-27 598-197 019-162 900-121 262-67 779
Чистий процентний дохід-21 29315 3306 29458 56058 74454 06234 720
Комісійні доходи-372 037237 462124 366286 121195 96196 06559 216
Комісійні витрати --60-32-13-87-53-33-14
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках -32 853-7 902-25 98930 0278 62910 514-34 565
Прибуток/(збиток) до оподаткування-14 70511 5868 24912 0918 0296 5651 260
Витрати на податок на прибуток--5 312-4 335-3 528-2 365-1 727-1 392-337
Прибуток/(збиток)-9 3937 2514 7219 7266 3025 172923
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-21 10919 82730 13458 56093 559118 880124 671
Прибуток YOY (annualized)-12 81711 80513 5249 72621 61151 66850 997
НазваАркада
Стан банкудіючий
МФО322335
ЄДРПОУ19361386
№ п/п НБУ56
Група за НБУIII група (середні)
Номер ліцензії80
Дата видачі ліцензії2011-10-20
Дата державної реєстрації1993-06-23
Телефон(044)254-22-22
Телефон для міжнародних дзвінків(044)254-22-22
Сайтhttp://www.arkada.ua/rus
Е-мейлdom@arkada.kiev.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

НБУ назвав 48 банків з непрозорою структурою власності

08.10.2015 finclub.net / Елена Губарь Национальный банк (НБУ) констатирует наличие 48 банков с непрозрачной структурой собственности. Об этом сегодня сообщил Национальный банк. "48 банков имеют непро...